Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Μπάμπης Πολυχρονιάδης